Kreativ visdom

 
 

Kunst- og uttrykksterapi er en psykoterapeutisk metode hvor vi

bruker kreative skapende uttrykk kombinert med samtale.

Metoden er prestasjonsfri, og det kreves ingen spesielle

kreative ferdigheter eller forkunnskaper.


Med dette som utgangspunkt, arbeider vi sanselig og kroppslig

gjennom bilde, bevegelse, tekst og lyd. Når vi arbeider kreativt med

utfordringene kombinert med samtaler, skaper vi forbindelse mellom

det bevisste og det ubevisste, og vi tilegner oss mer informasjon

fra vårt indre enn kun gjennom samtale.


Dette samspillet øker muligheten til å skape varig endring. 


Jeg har gruppe- og individualpraksis i Borggården ved Oslo rådhus.

Jeg er også en del av MODUS: www.modus.webnode.com og av

kunstuttrykkgruppene ved Ullern Frivilligsentral. Se film om prosjektet her:

https://torsteinihle6391.myportfolio.com/kunstuttrykksgruppe-for-flyktninger


Nye kurs våren 2019:

Kunstterapi som døråpner (helgen 1.–2.6)

Det kreative barnet (lukket gruppe over 4 mandager: 6.5 / 13.5 / 20.5 / 27.5)

 

    Denne metoden kan være        

    svært effektiv når du:


  1. Trenger hjelp til å takle kronisk sykdom eller en livskrise

  2. Føler at noe mangler og ønsker
    å åpne opp for nye muligheter

  3. Har behov for å bearbeide sen-effekter etter sykdom / fatigue

  4. Lengter etter å kjenne deg mer hel

  5. Ønsker å være med på en reise
    for å utforske deg selv

Fridtjof Nansens plass 8 (ved Oslo rådhus) / Gøteborggt. 31b, 0566 Oslo /  Telefon 916 18 496    lilly@lillyputt.no

Jeg lager ny nettside nå. Sjekk ut:

www.lilly-raknes.com